010-215 02 48 Ma t/m vrijdag van 09:00-17:00
Deel dit vrijwilligerswerk:

Privacybeleid

SET-Reizen BV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens
SET-Reizen BV is een reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met een beperking. Ons vestigingsadres is Bovendijk 137, 3045 PC te Rotterdam en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 24416129.

SET-Reizen BV heeft verschillende merken met de volgende handelsnamen:
SET-Reizen, www.set-reizen.nl;
Librasol, www.librasol.nl;

SET-Reizen BV is de partij die jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Wij zijn daardoor de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk om de persoonsgegevens veilig te beschermen volgens de Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacyverklaring persoonsgegevens in het kort
De nieuwe wetgeving Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat wij als verwerkingsverantwoordelijke de door jouw met toestemming verstrekte persoonsgegevens veilig en discreet moeten beheren. Wij hebben hierin ook de taak uit te leggen hoe we jouw gegevens verwerken en gebruiken.

In deze privacyverklaring leest je het hier het volgende over:
• Welk type persoonsgegevens we precies verwerken en waarom we dit doen;
• Wanneer en op welke manier we persoonsgegevens delen met andere organisaties;
• Welke keuze jij kunt maken, en hoe je jouw persoonsgegevens kunt bekijken en bijwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je op een andere manier contact hebt met SET-Reizen leggen wij persoonsgegevens vast.

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over je gezondheid en handicap. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een boeking te maken en om jou de juiste begeleiding en verzorging te bieden op de geboekte reis.

Van wie zijn de persoonsgegevens?
Jij bent als klant en/of wettelijk vertegenwoordiger van klant degene die onze website bezoekt en/of een reis boekt via onze website, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of degene die een account van ons heeft ontvangen na een reservering en deze gebruikt. Het kan ook zijn dat je alleen een vraag stelt via ons contactformulier, met ons chat of belt, een offerte opvraagt voor maatwerk of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden?
Hieronder volgen de persoonsgegevens die wij verwerken onderverdeeld naar de verschillende doeleinden waartoe wij deze gegevens verzamelen:

Aangaan van een reisovereenkomst (Boeking, facturering, begeleiding, uitvoering van de reis):
• Voor- en achternaam (roepnaam + naam volgens paspoort, adres (woonadres+postadres+ factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht
• Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres van de contactpersoon (thuisblijver) van reiziger
• Medische gegevens van reiziger met betrekking tot handicap, gezondheid, mobiliteit, gedrag, verzorging en benodigde hulpmiddelen
• Indien de reiziger geïndiceerde zorg en begeleiding krijgt; CIZ indicatie, naam zorginstelling, naam+polisnr zorgverzekeraar, naam+telnr huisarts, naam+telnr tandarts van de reiziger
• Bij enkele van onze (verre) reizen wordt na boeking gevraagd om jouw paspoortgegevens (het BSN-nummer hebben wij nooit nodig)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om je te adviseren over de juiste vakantie keuze die past bij jouw persoonlijke situatie, deze reis te boeken, te bevestigen, te factureren en de overige door jou gevraagde diensten te verlenen.
De bijbehorende reisbescheiden en nuttige informatie voor aanvang van je reis sturen we je per post en e-mail toe. Ook stellen we de reisbescheiden, factuur en andere nuttige informatie online beschikbaar in de beveiligde ‘Mijn Vakantie’ omgeving (indien aangevraagd) van onze website.
Bijzondere persoonsgegevens zoals jouw medische gegevens over handicap, gezondheid e.d. worden gebruikt door onze begeleiders ter voorbereiding van de reis en om jou tijdens de vakantie de gewenste begeleiding en zorg te verlenen.
We gebruiken een deel van jouw opgegeven gegevens ook om ervoor te zorgen dat derde partijen die je reis gedeeltelijk verzorgen (bijv. voor je vlucht, transfer naar hotel en verblijf op bestemming) deze dienstverlening kunnen uitvoeren.

Beheer van je online account:
Na het boeken van een reis maken wij m.b.v. je reserveringsgegevens een account voor je aan waarna je de mogelijkheid hebt het account al dan niet te activeren. In dit account, kun je alle relevante informatie over je reis, je klantgegevens, je betalingen, en je factuur vinden. We bewaren alle reserveringsgegevens die bij je account horen zodat we je iedere keer dat je inlogt de juiste klantgegevens en boekingshistorie kunnen laten zien.

Contact met thuisblijvers:
De contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres van jezelf of de opgegeven thuisblijver gebruiken wij om relevantie reisinformatie door te geven of meer informatie omtrent de handicap van de reiziger te vragen. Tijdens de reis kunnen er calamiteiten voordoen waardoor het nodig is om contact met de thuisblijvers op te nemen en elkaar te informeren.

Aanmelding voor nieuwsbrief:
Bij inschrijving voor een nieuwsbrief wordt gevraagd om contactgegevens om je de nieuwsbrief per e-mail te kunnen versturen. Indien je jezelf hebt opgeven, versturen wij nieuwsbrieven. Je kunt je op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of andersoortige commerciële uitingen per mail. Deze mogelijkheid wordt je in de e-mail zelf geboden.

Promotionele doeleinden:
Wij verkrijgen op verschillende momenten persoonsgegevens van je. Een deel van deze gegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer, wordt door ons gebruikt om diensten af te nemen van advertentieplatformen zoals Facebook.

Je ontvangt mogelijk als gevolg van verschillende interacties, persoonlijke communicatie-uitingen van ons. Persoonsgegevens die we van je hebben, geven ons een indruk van je interesses en voorkeuren. Door persoonsgegevens te combineren ontstaan er profielen om jou als klant nog beter te kunnen bedienen door onze commerciële uitingen persoonlijk te maken. Niet alleen door je persoonlijk bij naam aan te spreken in de e-mail, maar ook door vakanties te laten zien waarvan wij denken dat deze aansluiten bij je interesses.

Je kunt je op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of andersoortige commerciële uitingen per mail. Deze mogelijkheid wordt je in de e-mail zelf geboden.

Aanvragen offerte voor maatwerk:
Het betreft hier de persoonsgegevens die je verstrekt als aanvrager en de voorkeuren welke in het formulier worden opgegeven voor het gewenste maatwerk.

Aanvragen voor versturen van brochure:
Voor het aanvragen van een brochure worden de opgegeven persoonsgegevens (naam, adres, postcode woonplaats) verwerkt om de aanvrager periodiek een brochure en flyers te versturen met ons vakantieaanbod.

Foto- en filmmateriaal ter promotie:
Om onze klantendoelgroep een sfeerimpressie te geven van onze vakanties maken we gebruik van beeldmateriaal ter illustratie van onze reisgids, website, nieuwsbrieven en social media-pagina’s en vakantieverslag. Al het beeldmateriaal wordt op discretie geselecteerd. Je kunt aan ons kenbaar maken dat we geen gebruik maken van beeldmateriaal waarop jij staat afgebeeld. Wij kunnen echter niet garanderen dat je niet afgebeeld wordt. Je dient er dus zelf rekening mee te houden en je wensen kenbaar te maken bij de maker van het beeldmateriaal.

Deelname aan een actie/wedstrijd:
Gegevens die je achterlaat zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres wanneer je deelneemt aan een actie of wedstrijd, zowel online op onze website of op sociale media als offline door bijvoorbeeld het invullen van een formulier.

Contact opnemen voor vragen, informatie uitwisseling:
Persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere door jou verstrekte informatie die je achterlaat wanneer je ons belt, e-mailt, een brief stuurt, een (aanvraag)formuliet invult op onze website of wanneer je contact met ons opneemt via social media.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
We delen je persoonsgegevens met derden. Dit zijn de volgende partijen:

• Medewerkers op het kantoor van SET-Reizen, maar ook onze begeleiders en verzorgers om jou tijdens de reis zo goed mogelijk te begeleiden en/of te verzorgen.
• Partijen die jou (een deel van) de geboekte reis gaan leveren, zoals luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders, lokale agentschappen, accommodatie eigenaren, reisleiders en overige partijen. De meeste van deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, zodat je hen rechtstreeks kunt benaderen voor verzoeken om inzage e.d. Als gegevens gewijzigd moeten worden kun je ons informeren en zullen wij alle partijen informeren aan wie wij gegevens hebben verstrekt.
• Partijen die niet zelf verantwoordelijk zijn maar alleen ten behoeve van ons gegevens verwerken, zoals ICT-diensten, drukkerijen, postverwerkingsbedrijven en verzekeraars, zullen wij met hen een verwerkersovereenkomst sluiten. Daarin maken we de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat:
• De politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
• Wanneer je naar het buitenland reist, kan het wettelijk verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen.
• Voor geboekte bestemmingen buiten de Europese Unie (EU), zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, indien het betrekking heeft op het kunnen uitvoeren van de overeengekomen reis-en zorgdiensten.

Hiernaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Op basis van welke grondslagen verwerken we je persoonsgegevens?
Als je bij ons een reis boekt, is de verstrekking van persoonsgegevens een contractuele verplichting om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Het verzamelen en verwerken van bijzondere persoonsgegevens (gezondheid e.d.) is noodzakelijk om jouw tijdens de geboekte vakantie verantwoord te begeleiden en/of te verzorgen. In de overige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om jouw eventuele vraag te beantwoorden, de nieuwsbrief toe te zenden of andere diensten te verlenen. Indien je de gegevens niet verstrekt kunnen wij je niet , of niet goed van dienst zijn. Bij het versturen van de nieuwsbrief en het tonen van relevante aanbiedingen geldt uiteraard dat je ervoor kunt kiezen om deze niet meer te ontvangen, in dat geval is verstrekking van de gegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde meer.

Onze bewaartermijn van jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de doeleinden van de verwerking en worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat jouw gegevens m.b.t. de reisovereenkomst maximaal tien jaar bewaard worden conform onze fiscale bewaartermijn. Op het moment dat je bezwaar maakt tegen een verwerking van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden registreren we dat in onze systemen en maken we geen gebruik meer van je persoonsgegevens voor de betreffende gepersonaliseerde en/of commerciële doeleinden.

Jouw privacy rechten
SET-Reizen is transparant en staat een goede dienstverlening voor naar haar klanten, website bezoekers en/of wanneer je gebruiker bent van een van onze andere (online) diensten. Om deze goede dienstverlening mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring staat uitgelegd. Wij hopen dat jij daar het voordeel van inziet en er ook voordeel uithaalt waarbij een ieder persoonlijke voorkeuren kan hebben. Mocht dit niet jouw beleving zijn en je dit anders zien dan kan je met ons in overleg treden om het mogelijk aan te passen.

Je kan de volgende privacy rechten uitoefenen op de in deze privacyverklaring omschreven verwerkingen van jouw persoonsgegevens:
• Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
• Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen.
• Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om persoonsgegevens welke wij van jouw hebben te laten verwijderen uit ons systeem indien mogelijk, rekening houdend met wettelijke verplichtingen.
• Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken wanneer gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn, je bezwaar hebt gemaakt of als je aangeeft dat we bepaalde gegevens niet verder mogen verwerken.
• Je hebt het recht tot inzage om je persoonsgegevens in te zien. Zo kan je in jouw online account Mijn Vakantie op onze website (indien aangevraagd) zien welke persoonsgegevens we van je hebben ontvangen en geregistreerd met betrekking tot een bepaalde reservering. Ook zie je daar de overige relevante gegevens die bij een reservering behoren.

Beschermen en beveiliging van jouw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor hebben we de volgende maatregelen genomen:
• Alle medewerkers die namens SET-Reizen BV geautoriseerd zijn om jouw gegevens te verwerken en/of te kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• Wij sluiten verwerkingsovereenkomsten af met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen;
• Als je op de website van SET-Reizen of een van onze ander producten een vakantie boekt of wanneer je jouw account Mijn Vakantie op onze website raadpleegt, je gegevens worden verzonden middels een beveiligde (SSL) verbinding te herkennen aan de url met groen slotje (https://);
• Papieren documenten (waaronder boekingsformulieren) worden ingescand en toegevoegd aan het digitale klantenaccount van de klant in ons systeem. Na het inscannen worden deze papieren documenten vernietigd;
• Zorgdossiers van klanten (verstrekte persoonsgegevens + bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens over gezondheid en handicap) en andere praktische overzichten met klantgegevens voor tijdens de reisuitvoer zoals het begeleiden/verzorgen van de gehandicapte reiziger zijn geanonimiseerd en worden na gebruik vernietigd.

Melden datalek van persoonsgegevens
We spreken van een datalek als persoonsgegevens van onze klanten, relaties of medewerkers zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Dat is bijvoorbeeld het geval als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons dan zo snel mogelijk per mail via info@set-reizen.nl

Vragen, opmerkingen of klachten
Als je naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens:

SET-Reizen Bovendijk 137
3045 PC Rotterdam
E-mail: info@set-reizen.nl
Telefoon: 010 215 02 48

Ben je na overleg met ons nog niet tevreden, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens welke telefonisch bereikbaar is op 0900-2001201.

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 10 juli 2018.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 010 - 215 02 48,
of stuur een e-mail naar info@set-reizen.nl.
Groepsfoto begeleiders